Tủ Trưng Bày Nguyên Liệu Pizza SN#525521-532

Liên hệ

REFRIGERATED DISPLAY FOR PIZZA/ TỦ TRƯNG BÀY NGUYÊN LIỆU PIZZA
– Model/ Mã hàng: SN#525521
Size/ Kích thước: 1200×335×435 mm
HP/ Công suất: 330W
– Model/ Mã hàng: SN#525522
Size/ Kích thước: 1200×395×435 mm
HP/ Công suất: 380W
– Model/ Mã hàng: SN#525523
Size/ Kích thước: 1400×335×435 mm
HP/ Công suất: 330W
– Model/ Mã hàng: SN#525524
Size/ Kích thước: 1400×395×435 mm
HP/ Công suất: 380W
– Model/ Mã hàng: SN#525525
Size/ Kích thước: 1500×335×435 mm
HP/ Công suất: 330W
– Model/ Mã hàng: SN#525526
Size/ Kích thước: 1500×395×435 mm
HP/ Công suất: 380W
– Model/ Mã hàng: SN#525527
Size/ Kích thước: 1600×335×435 mm
HP/ Công suất: 330W
– Model/ Mã hàng: SN#525528
Size/ Kích thước: 1600×395×435 mm
HP/ Công suất: 380W
– Model/ Mã hàng: SN#525529
Size/ Kích thước: 1800×335×435mm
HP/ Công suất: 330W
– Model/ Mã hàng: SN#525530
Size/ Kích thước: 1800×395×435mm
HP/ Công suất: 380W
– Model/ Mã hàng: SN#525531
Size/ Kích thước: 2000×335×435mm
HP/ Công suất: 330W
– Model/ Mã hàng: SN#525532
Size/ Kích thước: 2000×395×435 mm
HP/ Công suất: 380W
– Compressor/ Máy nén: Embraco
– Volts/ Điện áp: 220V/50HZ- 380V/50HZ
– Controller/ Bộ điều khiển : Elitech
– Refrigerant supply method/ Phương thức làm lạnh: Direct refrigeration system/ Làm lạnh trực tiếp
– Refrigerant/ Chất làm lạnh: R134a
– Temperature/ Nhiệt độ: 2~10°C
– Material/ Chất liệu: Inox 430
– Supplier / Nhà phân phối: SaoNamCo

  • Chất lượng sản phẩm đúng tiêu chuẩn.
  • Hàng mới 100% nguyên kiện..
  • Hàng có sẵn.
  • Hotline