Đĩa Thủy Tinh HCN SN#520171

Liên hệ

GLASS PLATTER/ ĐĨA THỦY TINH HCN
– Model / Mã hàng : SN#520171/1
– Size/ Kích thước : 200 x 250 x 10 mm
– Model / Mã hàng : SN#520171/2
– Size/ Kích thước : 200 x 300 x 10 mm
– Model / Mã hàng : SN#520171/3
– Size/ Kích thước : 250 x 400 x 10 mm
– Model / Mã hàng :SN#520171/4
– Size/ Kích thước : 300 x 400 x 10 mm
– Model / Mã hàng : SN#520171/5
– Size/ Kích thước :340 x 420 x 10 mm
– Model / Mã hàng : SN#520171/6
– Size/ Kích thước :300 x 500 x 10 mm
– Model / Mã hàng : SN#520171/7
– Size/ Kích thước :350 x 500 x 10 mm
– Material / Chất liệu: Glass/ Thủy Tinh
– Brand / Nhãn hiệu : Sacona
– Supplier / Nhà phân phối : SaoNamCo

  • Chất lượng sản phẩm đúng tiêu chuẩn.
  • Hàng mới 100% nguyên kiện..
  • Hàng có sẵn.
  • Hotline