Ly Tt Cao Luminarc Islande

Liên hệ

LY TT CAO LUMINARC ISLANDE
– Model/ Mã: 12829
– Capacity/Dung tích : 150 ml
– Model/ Mã: D0601
– Capacity/Dung tích : 220 ml
– Model/ Mã: D6293
– Capacity/Dung tích : 290 ml
– Model/ Mã: D6237
– Capacity/Dung tích : 310 ml
– Model/ Mã: D0614
– Capacity/Dung tích : 330 ml
– Material/ Chất liệu: Thủy tinh
– Brand/ Nhãn hiệu: Luminarc
– Supplier/ Nhà phân phối: SaoNamCo

  • Chất lượng sản phẩm đúng tiêu chuẩn.
  • Hàng mới 100% nguyên kiện..
  • Hàng có sẵn.
  • Hotline