Tách Cafe + Dĩa Lót C020/S020-C023/S023

Liên hệ

TÁCH CAFÉ + DĨA LÓT
– Model/ Mã: C020/S020
– Size/ Kích thước: 100 ml/12.5 cm
– Model/ Mã: C021/S022
– Size/ Kích thước: 140 ml/14 cm
– Model/ Mã: C022/S022
– Size/ Kích thước: 190 ml/14 cm
– Model/ Mã: C023/S023
– Size/ Kích thước: 260 ml/15.5 cm
– Material/ Chất liệu: Porcelain/ Sứ
– Origin/ Xuất xứ: CK
– Supplier/ Nhà phân phối: SaoNamCo

  • Chất lượng sản phẩm đúng tiêu chuẩn.
  • Hàng mới 100% nguyên kiện..
  • Hàng có sẵn.
  • Call Now ButtonHotline