Khuôn Tròn SN3242-415

Liên hệ

ROUND RING / KHUÔN TRÒN
– Model/ Mã hàng: SN3242
– Size/ Kích thước: (Ø)127×40 mm, dày 1.2 mm
– Model/ Mã hàng: SN3243
– Size/ Kích thước: (Ø)152×50 mm, dày 1.2 mm
– Model/ Mã hàng: SN3244
– Size/ Kích thước: (Ø)178×50 mm, dày 1.2 mm
– Model/ Mã hàng: SN3248
– Size/ Kích thước: (Ø)203×40 mm, dày 1.2 mm
– Model/ Mã hàng: SN3245
– Size/ Kích thước: (Ø)203×50 mm, dày 1.2 mm
– Model/ Mã hàng: SN3246
– Size/ Kích thước: (Ø)229×50 mm, dày 1.2 mm
– Model/ Mã hàng: SN3247
– Size/ Kích thước: (Ø)254×50 mm, dày 1.2 mm
– Model/ Mã hàng: SN3211
– Size/ Kích thước: (Ø)45×16 mm, dày 0.8 mm
– Model/ Mã hàng: SN3213
– Size/ Kích thước: (Ø)55×16 mm, dày 0.8 mm
– Model/ Mã hàng: SN32365
– Size/ Kích thước: (Ø)70×35 mm, dày 0.8 mm
– Model/ Mã hàng: SN3217
– Size/ Kích thước: (Ø)75×16 mm, dày 0.8 mm
– Model/ Mã hàng: SN32375
– Size/ Kích thước: (Ø)75×35 mm, dày 0.8 mm
– Model/ Mã hàng: SN32385
– Size/ Kích thước: (Ø)80×40 mm, dày 0.8 mm
– Model/ Mã hàng: SN3220
– Size/ Kích thước: (Ø)90×20 mm, dày 0.8 mm
– Model/ Mã hàng: SN32405
– Size/ Kích thước: (Ø)90×40 mm, dày 0.8 mm
– Model/ Mã hàng: SN3221
– Size/ Kích thước: (Ø)100×20 mm, dày 0.8 mm
– Model/ Mã hàng: SN32415
– Size/ Kích thước: (Ø)100×45 mm, dày 0.8 mm
– Material/ Chất liệu: 304 Stainless steel / Inox 304
– Supplier / Nhà phân phối : SaoNamCo

  • Chất lượng sản phẩm đúng tiêu chuẩn.
  • Hàng mới 100% nguyên kiện..
  • Hàng có sẵn.
  • Call Now ButtonHotline