Dĩa Cạn SN#PV059-6.2-PV009-12

Liên hệ

SHALLOW PLATE / DĨA CẠN
– Model / Mã hàng: SN#PV059-6.2
– Size/Kích thước: 15.5x 15.5×2 cm
– Model / Mã hàng: SN#P422-6.5
– Size/Kích thước: 16.5 x 16.5 x 2 cm
– Model / Mã hàng: SN#PV060-7
– Size/Kích thước: 17.7 x 17.7×2 cm
– Model / Mã hàng: SN#P421-8
– Size/Kích thước: 20 x 20 x 2 cm
– Model / Mã hàng: SN#P420-9
– Size/Kích thước: 23 x 23 x 2.5 cm
– Model / Mã hàng: SN#P408-10
– Size/Kích thước: 25.5 x 25.5 x 2.5 cm
– Model / Mã hàng: SN#PV008-11
– Size/Kích thước: 28 x28 x 2.5 cm
– Model / Mã hàng: SN#PV009-12
– Size/Kích thước: 30.5 x 30.5×2.5 cm
– Material / Chất liệu: Melamine
– Bộ : White / Trắng
– Supplier / Nhà phân phối : SaoNamCo

  • Chất lượng sản phẩm đúng tiêu chuẩn.
  • Hàng mới 100% nguyên kiện..
  • Hàng có sẵn.
  • Call Now ButtonHotline