Chảo Xi SN#621301 – 319

Liên hệ

CHẢO XI

– Model / Mã hàng: SN#621301
– Size / Kích thước: Ø16 cm

– Model / Mã hàng: SN#621302
– Size / Kích thước: Ø18 cm

– Model / Mã hàng: SN#621303
– Size / Kích thước: Ø20 cm

– Model / Mã hàng: SN#621304
– Size / Kích thước: Ø22 cm

– Model / Mã hàng: SN#621305
– Size / Kích thước: Ø24 cm

– Model / Mã hàng: SN#621306
– Size / Kích thước: Ø26 cm

– Model / Mã hàng: SN#621307
– Size / Kích thước: Ø28 cm

– Model / Mã hàng: SN#621308
– Size / Kích thước: Ø30 cm

– Model / Mã hàng: SN#621309
– Size / Kích thước: Ø32 cm

– Model / Mã hàng: SN#621310
– Size / Kích thước: Ø34 cm

– Model / Mã hàng: SN#621311
– Size / Kích thước: Ø36 cm

– Model / Mã hàng: SN#621312
– Size / Kích thước: Ø38 cm

– Model / Mã hàng: SN#621313
– Size / Kích thước: Ø40 cm

– Model / Mã hàng: SN#621314
– Size / Kích thước: Ø42 cm

– Model / Mã hàng: SN#621315
– Size / Kích thước: Ø44 cm

– Model / Mã hàng: SN#621316
– Size / Kích thước: Ø46 cm

– Model / Mã hàng: SN#621317
– Size / Kích thước: Ø50 cm

– Model / Mã hàng: SN#621318
– Size / Kích thước: Ø56 cm

– Model / Mã hàng: SN#621319
– Size / Kích thước: Ø60 cm

– Material / Chất liệu: Aluminium / Nhôm
– Origin / Xuất sứ : Việt Nam

 

  • Chất lượng sản phẩm đúng tiêu chuẩn.
  • Hàng mới 100% nguyên kiện..
  • Hàng có sẵn.
  • Call Now ButtonHotline